Auto. forstør. i MF

stillbillede

Forstørrer automatisk billedet på skærmen for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette fungerer under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Auto. forstør. i MF][Til].
  2. Drej på fokusringen for at justere fokus.
    • Billedet forstørres. Du kan forstørre billeder yderligere ved at trykke på midten af kontrolhjulet.

Tip!

  • Du kan indstille, hvor længe billedet skal vises forstørret, ved at vælge MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Fokusforstør.tid].

Bemærk!

  • Du kan ikke anvende [Auto. forstør. i MF], når du optager film. Brug [Fokusforstørrelse]-funktionen i stedet.
  • [Auto. forstør. i MF] er ikke til rådighed, når der er monteret en fatningsadapter. Brug [Fokusforstørrelse]-funktionen i stedet.