Brug af AEL-knappen

Hvis motivet ikke når den korrekte lysstyrke, selv når du peger kameraet mod motivet og trykker udløserknappen halvvejs ned, kan du trykke på AEL-knappen med den ønskede lysstyrke for at foretage måling og låse eksponeringen (AE-låsefunktion). Når eksponeringen er låst, skal du fokusere på motivet og optage billedet.

Tip!

  • I standardindstillingerne er [AEL-hold] tildelt til AEL-knappen.