Regist. ansigtspri. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Angiver, om der skal fokuseres med højere prioritet på ansigter registreret vha. [Ansigtsregistrering].

  1. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Regist. ansigtspri.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Fokuserer med højere prioritet på ansigter registreret vha. [Ansigtsregistrering].
Fra:
Fokuserer uden at give højere prioritet til registrerede ansigter.

Tip!

  • For at anvende [Regist. ansigtspri.]-funktionen skal du indstille som følger.
    • [Ansigt/øj.prio. AF] under [Ansigt/øje-AF]: [Til]
    • [Ans/øje-mot.reg.] under [Ansigt/øje-AF]: [Menneske]