Berør.panel/-plade

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Berøringsbetjeninger, når der optages med skærmen, kaldes "berøringspanelbetjeninger" og berøringsbetjeninger når der optages med søgeren, kaldes "berøringspladebetjeninger". Du kan vælge om berøringspanelbetjeninger eller berøringspladebetjeninger skal aktiveres.

  1. MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Berør.panel/-plade] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Begge gyldige:
Aktiverer både berøringspanelbetjeninger, når der optages med skærmen, og berøringspladebetjeninger, når der optages med søgeren.
Kun berør.panel:
Aktiverer kun berøringspanelbetjeningerne, når der optages med skærmen.
Kun berør.plade:
Aktiverer kun berøringspladebetjeningerne, når der optages med søgeren.