De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt

Zoomfunktionen på dette produkt giver en højere zoomforstørrelse ved at kombinere forskellige zoomfunktioner. Det ikon, som vises på skærmen, ændres i henhold til den valgte zoomfunktion.

Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv:

Illustration af zoombjælke

Når der er monteret et andet objektiv end et elektrisk zoomobjektiv:

Illustration af zoombjælke

 1. Optisk zoomområde
  Zoom billeder i zoomområdet for et objektiv.
  Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv, vises zoombjælken for det optiske zoomområde.
  Når der er monteret et andet objektiv end et elektrisk zoomobjektiv, bliver zoomskyderen låst i den venstre ende af zoombjælken, mens zoompositionen er i det optiske zoomområde. Forstørrelsen vises som "×1.0".

 2. Smart zoomområde ()
  Zoombilleder uden forringelse af den oprindelige kvalitet ved at beskære billedet delvist (kun når [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] er indstillet til [M] eller [S]).

 3. Område for Klar billedzoom ()

  Zoom billeder vha. en billedbehandling med mindre forringelse.

  Når du indstiller [Zoomområde] til [Klar billedzoom] eller [Digital zoom], kan du anvende denne zoomfunktion.

 4. Digitalt zoomområde ()

  Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling.

  Når du indstiller [Zoomområde] til [Digital zoom], kan du anvende denne zoomfunktion.

Tip!

 • Standardindstillingen for [Zoomområde] er [Kun optisk zoom].
 • Standardindstillingen for [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] er [L]. For at anvende smart zoom skal du ændre [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] til [M] eller [S].
 • Hvis du forstørrer et billede ud over det optiske zoomområde med et elektrisk zoomobjektiv monteret, skifter kameraet automatisk til klar billedzoom eller digital zoom.

Bemærk!

 • Funktionerne smart zoom, klar billedzoom og digital zoom er ikke til rådighed ved optagelse i følgende situationer:
  • [Filformat] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG]/[RAW og HEIF].
  • [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [120p]/[100p].
  • Under optagelse i slowmotion/hurtigmotion med [Billedfrekvens] indstillet til [120fps]/[100fps]
 • Du kan ikke anvende smart zoom-funktionen til film.
 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, deaktiveres [Fokusområde]-indstillingen, og fokusrammen vises med en stiplet linje. AF giver forrang til og omkring midterområdet.
 • Når du anvender funktionen smart zoom, klar billedzoom eller digital zoom, er [Lysmålermetode] låst til [Multi].
 • Når du anvender funktionen smart zoom, klar billedzoom eller digital zoom, er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  • Ansigt/øj.prio. AF
  • Ansigt i multimål.
  • Sporingsfunktion
 • For at anvende en anden zoomfunktion end den optiske zoom til film skal [Zoom] tildeles til den ønskede tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.].