Vægtet visn. opt.

film, slow- og hurtigmotion

Indstiller, om der skal vises en rød ramme rundt om kanterne på kameraets skærm under optagelse af en film eller ej. Du kan nemt kontrollere, om kameraet er i standby- eller optagetilstand, selv når du kigger på kameraskærmen fra en vinkel eller på afstand.

  1. MENU (Optagelse) → [Optagevisning][Vægtet visn. opt.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser en rød ramme for at angive, at optagelse er i gang.
Fra:
Viser ikke en ramme for at angive, at optagelse er i gang.

Tip!

  • Den ramme, som vises med denne funktion, kan også udsendes til en ekstern skærm, som er tilsluttet via HDMI. Indstil [HDMI-info.visn.] til [Til].