Registrering af optageindstillinger til en brugertilpasset tast (Reg. specialopt.inds.)

stillbillede

Du kan på forhånd registrere optageindstillinger (som f.eks. eksponering, fokusindstilling, fremføringstilstand osv.) til en brugertilpasset tast og midlertidigt genkalde dem, mens du holder ned på tasten. Tryk blot på den brugertilpassede tast for hurtigt at ændre indstillingerne og slip tasten for at gå tilbage til de oprindelige indstillinger. Denne funktion er praktisk ved optagelse af aktive scener som f.eks. sport.

 1. MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Reg. specialopt.inds.] → Vælg et registreringsnummer fra [Genkald spec. hold 1] til [Genkald spec. hold 3].
  Indstillingsskærmen for det valgte nummer vil blive vist.
 2. Brug den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet til at vælge afkrydsningsfelterne for de funktioner, som du ønsker at genkalde med et af registreringsnumrene, og tryk på midten for at afkrydse hvert enkelt felt.
  Der vises et (flueben)-mærke i felterne for funktionerne.
  • For at annullere et valg skal du trykke på midten igen.
 3. Vælg den funktion, som du ønsker at justere, vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet og tryk på midten for at justere funktionen til den ønskede indstilling.
  • Vælg [Importér aktuel indstil.] for at registrere de aktuelle indstillinger af kameraet til det registreringsnummer, som du valgte.
 4. Vælg [Registrér].

Punkter, som kan registreres

 • Du kan registrere forskellige funktioner til optagelse. De punkter, som faktisk kan registreres, vises på menuen af kameraet.
 • Eksponering
 • Fokusindstilling
 • Fremføringstilstand (andet end selvudløser)

Sådan genkaldes registrerede indstillinger

 1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] → Vælg den ønskede tast, og vælg derefter et af registreringsnumrene fra [Genkald spec. hold 1] til [Genkald spec. hold 3].
 2. På optageskærmen skal du trykke på udløserknappen, mens du holder ned på den tast, som du tildelte et af registreringsnumrene til.
  De registrerede indstillinger er aktiveret, mens du holder ned på den brugertilpassede tast.

Tip!

 • Du kan ændre indstillingerne for [Reg. specialopt.inds.] efter tildeling af et af registreringsnumrene til den brugertilpassede tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.].

Bemærk!

 • Registreringsnumrene [Genkald spec. hold 1] til [Genkald spec. hold 3] er kun tilgængelige, når optagetilstanden er indstillet til P/A/S/M.
 • Afhængigt af det monterede objektiv og kameraets status når genkaldelsen af den registrerede indstilling udføres, vil de registrerede indstillinger muligvis ikke blive anvendt.