D-områdeoptim. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Ved at opdele billedet i små områder analyserer produktet kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden og opretter et billede med den optimale lysstyrke og gradation.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Farve/Tone][D-områdeoptim.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Justerer ikke lysstyrke og gradation.
D-områdeopt.:
Hvis du vælger [D-områdeoptimering: Auto], justerer kameraet automatisk lysstyrken og gradationen. For at optimere gradationen af et optaget billede efter individuelle områder skal du vælge et optimeringsniveau fra [D-områdeoptimering: Lv1] (svag) til [D-områdeoptimering: Lv5] (stærk).

Bemærk!

  • I de følgende situationer er [D-områdeoptim.] fastsat til [Fra]:
    • Når [Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra]
  • Når du optager med [D-områdeopt.], kommer der muligvis støj på billedet. Vælg det passende niveau ved at kontrollere det optagede billede, især når du forstærker effekten.