Billedvinkel

Billedvinklen skifter til hvad der svarer til fuldt format eller APS-C/Super 35mm afhængigt af indstillingen af [ Optagelse] og det monterede objektiv. Billedvinklen er også anderledes ved stillbilledoptagelse og filmoptagelse.

Billedvinkel svarende til fuldt format

Illustration som angiver billedvinklen ved optagelse af stillbilleder og ved optagelse af film

(A) Ved optagelse af stillbilleder

(B) Når der optages film


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til fuldt format i følgende situationer.

  • [ Optagelse] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv, som kan optage i fuldt format.
  • [ Optagelse]er indstillet til [Fra].


Billedvinkel svarende til APS-C-format/Super 35mm

Illustration som angiver billedvinklen ved optagelse af stillbilleder og ved optagelse af film

(A) Ved optagelse af stillbilleder

(B) Når der optages film


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til APS-C-format eller Super 35mm i følgende situationer. Billedvinklen bliver ca. 1,5 gange brændvidden angivet på objektivet

  • [ Optagelse] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv dedikeret til APS-C-format.
  • [ Optagelse]er indstillet til [Til].

Bemærk!

  • Synsvinklen bliver APS-C-format/Super35mm-ækvivalent ved optagelse af film i 4K 60p/50p.