Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.

stillbillede

Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Billedkvalitetsindstil.][JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt


Når [Format] er indstillet til 3:2

Indstillingsværdier Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 33M 7008×4672 pixels
M: 14M 4608×3072 pixels
S: 8.2M 3504×2336 pixels


Når [Format] er indstillet til 4:3

Indstillingsværdier Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 29M 6224×4672 pixels
M: 13M 4096×3072 pixels
S: 7.3M 3120×2336 pixels


Når [Format] er indstillet til 16:9

Indstillingsværdier Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 28M 7008×3944 pixels
M: 12M 4608×2592 pixels
S: 6.9M 3504×1968 pixels


Når [Format] er indstillet til 1:1

Indstillingsværdier Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 22M 4672×4672 pixels
M: 9.4M 3072×3072 pixels
S: 5.5M 2336×2336 pixels

Tip!

  • Når du optager i M- eller S-format, ændres pixeltallet ikke, selv om du skifter billedvinklen mellem fuldt billedformat og APS-C-format.

Bemærk!

  • L-formatet kan ikke vælges ved optagelse i APS-C-formatet. Hvis du optager i APS-C-format, mens L-formatet er valgt, skifter billedformatet midlertidigt til M-formatet.