Kameraets tilpasningsfunktioner

Kameraet har forskellige tilpasningsfunktioner som f.eks. registrering af funktioner og optageindstillinger til brugertilpassede taster. Du kan kombinere dine foretrukne indstillinger for at tilpasse kameraet, så det bliver nemmere at betjene.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillingerne og bruger dem, på siden for hver funktion.


Sådan tildeles ofte anvendte funktioner til knapper ( Spc.tast-/væl.ind., Spc.tast-/væl.ind. og Specialtastindstil.)

Du kan ændre funktionerne på knapperne, herunder de brugertilpasningsknapper (C1 til C4) i henhold til dine præferencer. Det anbefales, at du tildeler ofte anvendte funktioner til lettilgængelige knapper, så du kan hente de tildelte funktioner frem ved blot at trykke på den tilsvarende knap.


Sådan registreres ofte anvendte funktioner til Fn-knappen (funktionsmenu)

Hvis du registrerer funktioner, der ofte anvendes i optagetilstanden, i funktionsmenuen, kan du få vist de registrerede funktioner på skærmen ved blot at trykke på Fn (Funktion)-knappen. Du kan genkalde den funktion, du vil bruge, ved at vælge ikonerne på skærmen med funktionsmenuen.Sådan kombineres ofte anvendte funktioner på menuskærmen ( Min menu)

Hvis du kombinerer de ofte anvendte punkter fra menuer som f. eks. optage- og netværksmenuen på "Min menu"-skærmen, kan du hurtigt få adgang til de ønskede menupunkter.


Sådan tildeler du forskellige funktioner til vælgeren og skifter vælgerens funktion ( Min vælger-indstil. )

Du kan tildele de ønskede funktioner til den forreste vælger, den bagerste vælger L, den bagerste vælger R og kontrolhjulet, og du kan registrere op til tre kombinationer af indstillinger for kameraet som "Min vælger 1 - 3"-indstillinger.

Eksempel: [Min vælger-indstil.]-skærm for modeller med forreste vælger, bagerste vælger L og bagerste vælger R


Sådan ændres optageindstillingerne hurtigt i henhold til scenen ( Hukom. kam.inds.)

Du kan registrere de passende optageindstillinger* for scene til kameraet eller et hukommelseskort, og du kan nemt hente indstillingerne frem vha. tilstandsknappen osv.

* Du kan ikke registrere brugertilpassede tastindstillinger.


Sådan gemmes de brugertilpassede kameraindstillinger på et hukommelseskort (Gem/indlæs indstil.)

Du kan gemme kameraindstillinger* på et hukommelseskort vha. [Gem/indlæs indstil.]. Denne funktion er praktisk, når du ønsker at tage backup af indstillingerne eller vil importere indstillingerne til et andet kamera af samme model osv.

* Nogle indstillinger kan ikke gemmes på et hukommelseskort.