Antistøvfunktion

Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, og det sætter sig på overfladen af billedsensoren, skal du rengøre billedsensoren vha. [Sensorrengøring]. Du kan også indstille, om lukkeren skal lukkes eller ej, når du slukker for kameraet, så det forhindres, at støv eller snavs sætter sig fast på billedsensoren.

  1. MENU (Opsætning) → [Opsætningsfunk.][Antistøvfunktion] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Sensorrengøring:
Billedsensoren vibrerer en lille smule for at ryste støvet af. Brug en blæser, der fås i handlen, til at rengøre billedsensorens overflade om nødvendigt.
Lukker v. sluk f strøm:
Indstiller, om lukkeren skal lukkes, når du slukker for kameraet. ([Til]/[Fra])
  • Hvis du vælger [Til], lukker lukkeren, når du indstiller ON/OFF (strøm)-kontakten til OFF, mens kameraet er tændt. Bemærk, at det kan tage noget tid, før lukkeren lukker, efter du har indstillet ON/OFF (strøm)-kontakten til OFF.
    Lukkeren afgiver også en lyd, når ON/OFF (strøm)-kontakten er indstillet til ON eller OFF.

Tip!

  • Hvis du selv vil rengøre billedsensoren, skal du udføre [Sensorrengøring] eller indstille [Lukker v. sluk f strøm] til [Fra].

Bemærk!

  • Når [Lukker v. sluk f strøm] er indstillet til [Til], skal du montere objektivdækslet, inden du opbevarer kameraet. Ellers kan en kraftig lyskilde (som f.eks. sollys) blive fokuseret inde i kameraet, hvilket kan forårsage røg eller brand. Selv hvis lyskilden er en smule væk fra billedvinklen, kan den stadig forårsage røg eller brand, når objektivdækslet ikke er monteret.
  • Rør ikke ved den lukkede lukker med fingrene, og rengør den ikke med en blæser. Lukkeren kan muligvis blive beskadiget.
  • Hvis der er en risiko for, at vanddråber sætter sig fast på lukkeren, skal du indstille [Lukker v. sluk f strøm] til [Fra]. Hvis [Lukker v. sluk f strøm] er indstillet til [Til], kan vanddråber muligvis sætte sig fast på lukkeren og forårsage en funktionsfejl.
  • Sørg for, at det resterende batteriniveau er (3 ikoner for resterende batteri) eller mere, før der foretages [Sensorrengøring].
  • Selv hvis [Lukker v. sluk f strøm] er indstillet til [Til], lukker lukkeren ikke, når strømmen slukkes pga. aktivering af den strømbesparende tilstand, eller fordi batteriet er opbrugt. I dette tilfælde kan du lukke lukkeren ved at tænde og slukke for kameraet igen.