Rengøring af billedsensoren (Sensorrengøring)

Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, og det sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del der konverterer lyset til et elektrisk signal), kan det muligvis ses som mørke pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Hvis dette sker, skal du hurtigt rengøre billedsensoren ved at følge trinene nedenfor.

 1. Bekræft, at batteriet er blevet ladet tilstrækkeligt op.
 2. MENU (Opsætning) → [Opsætningsfunk.][Antistøvfunktion][Sensorrengøring][Angiv].
  Billedsensoren vibrerer en lille smule for at ryste støvet af.
 3. Tag objektivet af.
 4. Brug en blæser, som fås i handlen, til at rense billedsensorens overflade og området omkring.
  • Hold kameraet så det vender lidt nedad, hvorved støvet kan falde ud.

 5. Sluk for kameraet.
 6. Sæt objektivet på.

Tip!

Bemærk!

 • Når du udfører rengøringstilstanden, skal du fjerne objektivet, mens kameraet er tændt.
 • Sluk ikke for kameraet under rengøring.
 • Sørg for, at det resterende batteriniveau er (3 resterende batteriikoner) eller mere, inden du udfører rengøring.
 • For at rengøre billedsensoren, mens kameraet er slukket, skal du indstille [Lukker v. sluk f strøm] under [Antistøvfunktion] til [Fra].
 • Brug ikke en blæser af spraytypen, da den muligvis kan sprede vanddråber inde i kamerahuset.
 • Sæt ikke spidsen af en blæser ind i hulningen bag monteringsområdet for objektivet, så spidsen af blæseren ikke rører ved billedsensoren.
 • Når billedsensoren renses med en blæser, må der ikke blæses for kraftigt. Hvis du blæser for kraftigt på sensoren, kan produktet blive beskadiget indvendigt.
 • Hvis der forbliver støv tilbage, selv efter du har renset produktet som beskrevet, skal du konsultere et serviceværksted.
 • Under rengøring udsender billedsensoren en vibrerende lyd. Dette er ikke en funktionsfejl.
 • Rengøring udføres muligvis automatisk, når der slukkes for strømmen.