Forstør første pos.

Indstiller den første position, når der forstørres et billede i afspilning.

  1. MENU (Afspil) → [Forstørrelse][Forstør første pos.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fokuseret posit.:
Forstørrer billedet fra fokuspunktet under optagelse.

Centrum:
Forstørrer billedet fra midten af skærmen.