Frst. første forstør.

Indstiller den første forstørrelsesgrad ved afspilning af forstørrede billeder.

  1. MENU (Afspil) → [Forstørrelse][Frst. første forstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard forstør.:
Viser et billede med standardforstørrelsen.
Forrige forstør.:
Viser et billede med den forrige forstørrelse. Den forrige forstørrelse gemmes, selv efter den forstørrede visningsskærm lukkes.