Reg. blitzoptag.indst.

stillbillede

Lukkerhastigheden og ISO-følsomheden ved optagelse med blitzen bevares separat fra indstillingerne, når blitzen ikke anvendes. Kameraet bestemmer, om blitzen skal tændes eller ej, og skifter automatisk mellem indstillinger.
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 1.10 eller senere.

  1. MENU → (Eksponering/Farve) → [Blitz][Reg. blitzoptag.indst.].
  2. Vælg et punkt, som skal indstilles til blitzoptagelse, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet for at vælge den ønskede indstilling.
  3. Tilføj markeringer til de punkter, som du ønsker at genkalde, når du optager med blitzen, og vælg derefter [OK].
    Indstillingen gemmes.

Detaljer om menupunkt

Lukkerhast.områ.:
Indstiller [Min.] og [Maks.] for lukkerhastigheden under blitzoptagelse. Hvis du vælger [Synk.hast.], indstilles den maksimale lukkerhastighed, som kan synkroniseres, automatisk.
Denne indstilling er til rådighed, når optagetilstanden er indstillet til P eller A.
ISO:
Indstiller ISO-følsomheden for blitzoptagelse.
Denne indstilling er til rådighed, når optagetilstanden er indstillet til P, A, S eller M.

Tip!

  • Du kan ændre disse indstillinger, selv når der ikke er monteret en blitz.
  • For detaljer om blitz, som er kompatible med denne funktion, skal du se den følgende supportside.

    https://www.sony.net/dics/7m4/