HLG-stillbilleder

stillbillede

Ved at anvende gammaegenskaber svarende til HLG (Hybrid Log-Gamma: standard for HDR-billeder) kan du optage stillbilleder med et bredt dynamikområde og et bredt farveområde, der er kompatibelt med BT.2020.

[HLG-stillbilleder] kan kun indstilles, når der optages i HEIF-formatet. Indstil [JPEG/HEIF-skift] til [HEIF(4:2:0)] eller [HEIF(4:2:2)] og [Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] til [HEIF] på forhånd.

 1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][HLG-stillbilleder] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Optager HLG-stillbilleder.
Fra:
Optager normale stillbilleder.

Tip!

 • Du kan gengive et større lysstyrkeområde ved at afspille HLG-stillbilleder på et HLG-kompatibelt tv eller skærm.
 • Du kan få vist HLG-stillbilleder på kameraets skærm i næsten samme kvalitet, som når de vises på en HLG-(BT.2020-)-kompatibel skærm ved at indstille som følger.
  • [Gamma-vis.hjælp]: [Til]
  • [Gamma-vis.hjæ.type]: [Auto] eller [HLG(BT.2020)]

Bemærk!

 • I de følgende situationer er [HLG-stillbilleder] fastsat til [Fra]:
  • [JPEG/HEIF-skift]er indstillet til [JPEG]
  • [Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] er indstillet til [RAW] eller [RAW og HEIF]
  • Når en anden optagetilstand end P/A/S/M er indstillet under optagelse af stillbilleder
  • Når ISO-følsomheden er midlertidigt aktiveret vha. [Reg. specialopt.inds.]--funktionen
  • Når [DRO-bracket]-funktionen under [Fremf.metode] er midlertidigt aktiveret vha. [Reg. specialopt.inds.]-funktionen
 • Når [HLG-stillbilleder] er indstillet til [Til], er de følgende funktioner ikke til rådighed.
  • [D-områdeopt.]
  • [Kreativt udseende]
  • [DRO-bracket] under [Fremf.metode]
  • [Billedprofil]
 • Når [HLG-stillbilleder] er indstillet til [Til], ændres det tilgængelige ISO-område.