Opladning af batteriet med en kommercielt tilgængelig AC-adapter eller et mobilbatteri

Du kan bruge et USB-kabel til at oplade fra en ekstern strømkilde, som f.eks. en kommercielt tilgængelig USB-AC-adapter eller et mobilt batteri.
Når en enhed, der er kompatibel med USB-PD (USB-strømforsyning), er tilsluttet til kameraet, er det muligt at oplade hurtigt.

 1. Sluk for kameraet, og tilslut en ekstern strømkilde til USB Type-C-terminalen på kameraet.

  Opladelampe på kameraet (orange)

  Lyser: Oplader

  Slukket: Opladning færdig

  Blinker: Opladefejl eller opladning midlertidigt på pause pga. at kameraet ikke er inden for det rigtige temperaturområde

  • Opladelampen slukkes, når opladningen er fuldført.

Bemærk!

 • USB-opladning er ikke mulig fra Multi/Mikro-USB-terminalen. Brug USB Type-C-terminalen til at oplade batteripakken.
 • Hvis produktet er tilsluttet til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en strømkilde, aftager batteriniveauet på den bærbare computer. Lad ikke produktet være tilsluttet til en bærbar computer i en længere tidsperiode.
 • Du skal ikke tænde/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren fra dvaletilstand, når der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion. Inden du tænder/slukker eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal kameraet afbrydes fra computeren.
 • Der kan ikke garanteres for opladning med en specialbygget computer, modificeret computer eller en computer som er tilsluttet gennem en USB-hub.
 • Kameraet fungerer muligvis ikke korrekt, når der anvendes andre USB-enheder på samme tid.
 • Vi anbefaler, at du bruger en USB-PD-enhed, der er kompatibel med en udgang på 9 V/3 A eller 9 V/2 A.
 • Før opladning skal du sørge for også at læse "Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet".