Lydoptagelse

film, slow- og hurtigmotion

Indstiller om der skal optages lyd, når der optages film. Vælg [Fra] for at undgå at optage lydene af betjeningen af objektivet og kameraet. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

  1. MENU (Optagelse) → [Lydoptagelse][Lydoptagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Optager lyd.
Fra:
Optager ikke lyd.