Specialtast z.hast. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller zoomhastigheden ved brug af den brugertilpassede tast, som [Zoombetjening (T)] / [Zoombetjening (W)] er tildelt til. Dette kan indstilles separat for optagelsesstandby og filmoptagelse.

  1. MENU (Optagelse) → [Zoom][Specialtast z.hast.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Fast hast. :
Indstiller zoomhastigheden under optagelsesstandby. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))
Fast hast. :
Indstiller zoomhastigheden under filmoptagelse. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

Tip!

  • Hvis en høj hastighed er indstillet for [Fast hast.], og der er indstillet en langsom hastighed for [Fast hast.], kan billedvinklen ændres hurtigt under optagelsesstandby og langsomt under filmoptagelse.
  • Indstillingen [Specialtast z.hast.] anvendes også ved udførelse af zoomhandlinger fra MENU (Optagelse) → [Zoom][Zoom].

Bemærk!

  • Zoomhastigheden ændres ikke, når du betjener zoomringen på objektivet eller zoomknappen på det elektriske zoomobjektiv.
  • Hvis du øger zoomhastigheden, optages lyden af zoombetjeninger muligvis.