Timing af lydudgang

film, slow- og hurtigmotion

Du kan indstille ekkoannulleringen under lydovervågning og forhindre uønskede afvigelser mellem video og lyd. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

  1. MENU (Optagelse) → [Lydoptagelse][Timing af lydudgang] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Live:
Udsender lyd uden forsinkelse. Vælg denne indstilling, når lydafvigelse er et problem under lydovervågning.
Eftersynkron.:
Udsender synkroniseret lyd og video. Vælg denne indstilling for at forhindre uønskede afvigelser mellem video og lyd.

Bemærk!

  • Brug af en ekstern mikrofon kan medføre en mindre forsinkelse. Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med mikrofonen, angående detaljer.
  • Der udsendes lyd med indstillingen for [Eftersynkron.] under HDMI-udgang.