Certificeringslogo (Kun for visse modeller)

Viser nogle af certificeringslogoerne for dette produkt.

Denne funktion er kun til rådighed på produkter, der sælges i visse lande og regioner.

  1. MENU(Opsætning) → [Opsætningsfunk.][Certificeringslogo].