Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet, og tænder for kameraet, vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

Bemærk!

  • Der kan maksimalt optages 40 000 stillbilleder på hvert hukommelseskort. Hvis antallet af optagede billeder når den øvre grænse, skal hukommelseskortet udskiftes.
  • Når "0" (antallet af optagbare billeder) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt, eller antallet af optagede billeder overstiger det antal, der kan håndteres vha. databasefilen. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort. Når du overfører billeder på et hukommelseskort til en computer osv., vises antallet af optagbare billeder muligvis som "0". I så fald kan du muligvis optage billeder ved at udføre [Gendan billed-db.].
  • Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.
  • Hvis (Advarsel)-ikonet eller (Funktionsfejl)-ikonet vises, er der noget galt med hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet.

Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera.

De viste antal afspejler følgende forhold:

  • Brug af et Sony-hukommelseskort
  • [Format] er indstillet til [3:2], og [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] er indstillet til [L: 33M]. *1


Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

(Enhed: billeder)

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/ Filformat SD-hukommelseskort CFexpress Type A-hukommelseskort
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Let 9 000 20 000 11 000 23 000
JPEG Standard 6 800 13 000 7 900 16 000
JPEG Fin 4 800 9 600 5 600 11 000
JPEG Ekstra fin 2 300 4 700 2 700 5 500
HEIF Let 14 000 29 000 16 000 33 000
HEIF Standard 10 000 21 000 12 000 25 000
HEIF Fin 7 800 15 000 9 000 18 000
HEIF Ekstra fin 5 400 10 000 6 300 12 000
RAW og JPEG (Komprimeret RAW)*2 1 000 2 200 1 200 2 500
RAW og HEIF (Komprimeret RAW)*2 1 200 2 400 1 300 2 800
RAW (Komprimeret RAW) 1 400 2 800 1 600 3 300
RAW og JPEG (Tabsfri komprimeret: L)*2 1 000 2 000 1 100 2 300
RAW og HEIF (Tabsfri komprimeret: L)*2 1 100 2 200 1 200 2 500
RAW (Tabsfri komprimeret: L) 1 200 2 600 1 500 3 000
RAW og JPEG (Ukomprimeret RAW)*2 660 1 300 770 1 500
RAW og HEIF (Ukomprimeret RAW)*2 690 1 300 810 1 600
RAW (Ukomprimeret RAW) 760 1 500 890 1 700

*1Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

*2JPEG-billedkvalitet, når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]
HEIF-billedkvalitet, når [RAW og HEIF] er valgt: [Fin]

Bemærk!

  • Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9 999 billeder, vises "9999".