Multibatteriadapter-sæt

Du kan bruge multibatteriadapter-sættet (sælges separat) med dette kamera til at optage i længere perioder. Når du anvender multibatteriadapter-sættet, skal du fjerne kameraets batteridæksel.
Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med multibatteriadapter-sættet, angående detaljer.

Sådan fjernes batteridækslet

Træk batteridækslets udløsergreb (A) i pilens retning, og fjern derefter batteridækslet.

Illustration som viser, hvordan du fjerner batteridækslet


Sådan monteres batteridækslet

Før akslen på den ene side af batteridækslet ind i fastgørelsesstedet, og tryk derefter batteridækslet ind ved at fastgøre akslen på den modsatte side.

Bemærk!

  • Når plugin-pladen i multibatteriadapter-sættet er sat i kameraet, må du ikke trykke på kameraets låsemekanisme til batteriet. Plugin-pladen skubbes ud af kameraet, hvis du gør det.