Ekspon.trin (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan justere indstillingstrinnet for lukkerhastigheden, blænden og værdierne for eksponeringskompensation.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Ekspon.komp.][Ekspon.trin] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

0,5 EV / 0,3 EV