Farvetemp. i søger

Justerer farvetemperaturen i søgeren.

  1. MENU (Opsætning) → [Søger/Skærm] [Farvetemp. i søger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

-2 til +2:
Når du vælger "-", ændres søgerskærmen til en varmere farve, og når du vælger "+", ændres den til en koldere farve.