Vis serienummer

Viser kameraets serienummer.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

  1. MENU (Opsætning) → [Opsætningsfunk.][Vis serienummer].