Visning af histogram

Et histogram viser luminansfordelingen, ved at vise hvor mange pixels der er vha. luminans.

For at vise histogrammet på optageskærmen eller afspilningsskærmen trykker man gentagne gange på DISP (Visningsindstilling)-knappen.

Sådan læses histogrammet

Histogrammet angiver mørkere værdier mod venstre og lysere værdier mod højre.

Histogrammet ændres afhængigt af eksponeringskompensationen.

Et toppunkt i højre eller venstre ende af histogrammet angiver, at billedet har henholdsvis et overeksponeret eller undereksponeret område. Du kan ikke rette sådanne defekter på en computer efter optagelse. Udfør eksponeringskompensation inden optagelse som nødvendigt.

Illustration af et histogram som angiver pixeltælling og lysstyrke

(A): Pixeltælling

(B): Lysstyrke


Bemærk!

  • Informationen i histogramvisningen angiver ikke det endelige fotografi. Det er information om billedet, som vises på skærmen. Det endelige resultat afhænger af blændeværdien osv.
  • Histogramvisningen er ekstremt forskellig mellem optagelse og afspilning i de følgende tilfælde:
    • Når blitzen anvendes
    • Når der optages et motiv med lav luminans, som f.eks. en nattescene