Varemærker

 • XAVC S og XAVC S-logo er varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
 • XAVC HS og XAVC HS-logo er varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
 • Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
 • iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
 • USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
 • Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
 • Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 • CFexpress Type A-logoet er et varemærke tilhørende CompactFlash Association.
 • Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google LLC.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logoet og Wi-Fi Protected Setup er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 • Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dens datterselskaber sker på licens.
 • QR Code er et varemærke tilhørende Denso Wave Inc.
 • Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Betegnelserne ™ eller ® anvendes imidlertid muligvis ikke i alle tilfælde i denne vejledning.