Licens

Bemærkninger om licensen

Dette produkt er udstyret med software, der anvendes på baggrund på af licensaftaler med ejerne af den software. På baggrund af forlangende fra ejerne af copyright til disse softwareapplikationer, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse på produktet. Opret en masselagringsforbindelse mellem produktet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN AVC PATENT PORTFOLIO TIL PERSONLIGT BRUG AF EN FORBRUGER, ELLER ANDRE ANVENDELSER, HVOR DER IKKE MODTAGES BETALING FOR

(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")

OG/ELLER

(ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER INVOLVERET I EN PERSONLIG AKTIVITET, OG/ELLER SOM BLEV KØBT FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM ER LICENSERET TIL AT UDBYDES AVC-VIDEO.

DER ER IKKE GIVET ELLER ANTYDET LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER MED FORBINDELSE TIL SALGSFREMMENDE, INTERNT OG KOMMERCIELT BRUG OG LICENSERING, KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C.

SE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Dækket af én eller flere påstande i de HEVC-patenter, der er angivet på patentlist.accessadvance.com.


Om GNU GPL/LGPL-anvendt software

Softwaren, som er indeholdt i dette produkt, indeholder copyrightbeskyttet software, der er licenseret under GPLv2 og andre licenser, som kan kræve adgang til kildekoden. Du kan muligvis finde en kopi af den relevante kildekode efter behov under GPLv2 (og andre licenser) på https://www.sony.net/Products/Linux/.


Du kan indhente kildekoden, som krævet af GPLv2, fra os på et fysisk medie i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt ved at anvende formularen på https://www.sony.net/Products/Linux/.
Dette tilbud er gældende for enhver, der modtager disse oplysninger.