Bedømmelse

Du kan tildele bedømmelser til optagede billeder på en skala med antallet af stjerner (-) for at gøre det nemmere at finde billeder.

  1. MENU(Afspil) → [Valg/Memo][Bedømmelse].
    Skærmen til valg af billedbedømmelse vises.
  2. Tryk på venstre/højre side af kontrolhjulet for at få vist et billede, som du vil tildele en bedømmelse, og tryk derefter på midten.
  3. Vælg niveauet af (Bedømmelse) vha. tryk på venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.
  4. Tryk på MENU-knappen for at afslutte indstillingsskærmen for bedømmelse.


Sådan indstiller du bedømmelser, når der optages stillbilleder

Tildel [Tilføj Bedøm. ()] til [Tilføj Bedøm. ()] til de ønskede taster vha. [Spc.tast-/væl.ind.] på forhånd, og tryk på de brugertilpassede taster efter optagelse af et stillbillede. Du kan indstille bedømmelsen for det sidst optagede stillbillede.

  • Der kan ikke indstilles bedømmelser, når der optages film.

Tip!

  • Du kan også tildele bedømmelser, når der afspilles billeder, ved hjælp af den brugertilpassede tast. Tildel [Bedømmelse] til den ønskede tast med [Specialtastindstil.] på forhånd, og tryk derefter på den brugertilpassede tast under afspilning af et billede, som du vil tildele en bedømmelse. Niveauet af (Bedømmelse) ændres, hver gang du trykker på den brugerdefinerede tast.
  • Ved at specificere bedømmelser med [Indst. f. billedspring]-funktionen, kan du hurtigt finde det ønskede billede.