Adgangspunktindst.

Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt. Inden du starter på proceduren, skal du kontrollere SSID-navnet på adgangspunktet, sikkerhedssystemet og adgangskoden. Adgangskoden er muligvis forudindstillet på visse enheder. Se i betjeningsvejledningen til adgangspunktet eller konsulter administratoren for adgangspunktet angående detaljer.

Indstil [Wi-Fi-tilslutning] til [Til] på forhånd.

 1. MENU (Netværk) → [Wi-Fi][Adgangspunktindst.].
 2. Vælg det adgangspunkt som du ønsker at registrere.

  Når det ønskede adgangspunkt vises på skærmen: Vælg det ønskede adgangspunkt.

  Når det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen: Vælg [Manuel indstilling] og indstil adgangspunktet.

  • Hvis du vælger [Manuel registrering], skal du indtaste SSID-navnet på adgangspunktet, og derefter vælge sikkerhedssystemet.
  • Hvis du vælger [WPS PIN], kan du registrere adgangspunktet ved at indtaste den pinkode, som vises på kameraet, i den tilsluttede enhed.
 3. Indtast adgangskoden og vælg [OK].

  • Adgangspunkter uden (låsesymbol) kræver ikke nogen adgangskode.
  • Bemærk, at der er risiko for at afsløre din adgangskode over for en tredjepart. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden, før den vises.
 4. Vælg [OK].

Andre indstillingspunkter

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden af dit adgangspunkt, ønsker du muligvis at indstille flere punkter.
For et uregistreret adgangspunkt skal du vælge [Detalje]-knappen på skærmen for indtastning af adgangskode.
For et registreret adgangspunkt skal du trykke på den højre side af kontrolhjulet på skærmen for valg af adgangspunkt.

Prioriteret tilslutning:
Vælg [Til] eller [Fra].
IP-adresseindstilling:
Vælg [Auto] eller [Manuel].
IP-adresse:
Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den indstillede adresse.
Subnetmaske/Standardgateway/Primær DNS-server/Sekundær DNS-serv.:
Hvis du har indstillet [IP-adresseindstilling] til [Manuel], skal du indtaste hver enkelt adresse i overensstemmelse med dit netværksmiljø.

Tip!

 • Når du vælger et registreret adgangspunkt, indstilles [Prioriteret tilslutning] for det adgangspunkt til [Til], og forbindelser til det adgangspunkt prioriteres.
 • Det prioriterede adgangspunkt er markeret med et (krone)-ikon.

Bemærk!

 • Når der først er registreret et adgangspunkt, indstilles [Prioriteret tilslutning] for det pågældende adgangspunkt til [Til]. Hvis du ønsker at stoppe fortrinsvis tilslutning til et bestemt adgangspunkt, skal du indstille [Prioriteret tilslutning] for adgangspunktet til [Fra].
 • Hvis der er både 2,4 GHz-og 5 GHz-adgangspunkter med samme SSID og krypteringsformat, vises adgangspunktet med det kraftigste radiofelt.