Slet vha. to tryk

Indstiller, om du kan slette det billede, der afspilles i øjeblikket, eller ej, ved at trykke på (Slet)-knappen to gange i træk.

  1. MENU (Afspil) → [Slet][Slet vha. to tryk] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Giver dig mulighed for at slette det billede, der aktuelt afspilles, ved at trykke på (Slet)-knappen to gange.
Fra:
Gør det ikke muligt at slette det billede, der afspilles i øjeblikket, ved at trykke på (Slet)-knappen to gange.