Læsning af stedinformation fra en smartphone

Du kan anvende applikationen Creators’ App til at indhente stedinformation fra en smartphone, som er tilsluttet med dit kamera vha. Bluetooth-kommunikation. Du kan optage den indhentede stedinformation, når du optager billeder.

Se "Parring af kameraet med en smartphone (Smartphonetilslut.) " for at parre kameraet og smartphonen på forhånd.

 1. Start Creators’ App på din smartphone, åbn [Cameras]-skærmen, og tap på [Opsætning] → [Stedinformationslænkning].
 2. Aktiver [Stedinformationslænkning][Stedinformationslænkning]-indstillingsskærmen for Creators’ App.
  • (ikon for indhentning af stedinformation) vises på skærmen af kameraet. Stedinformation indhentet af din smartphone vha. GPS osv. vil blive optaget, når der optages billeder.
  • Når du aktiverer [Auto Time Correction] eller [Auto Area Adjustment] på en lænket smartphone, korrigerer kameraet automatisk datoindstillingen eller områdeindstillingen vha. oplysninger fra smartphonen.

Ikoner vist ved indhentning af stedinformation

(Indhenter stedinformation): Kameraet indhenter stedinformationen.

(Stedinformation kan ikke indhentes): Kameraet kan ikke indhente stedinformationen.

Tip!

 • Stedinformation kan lænkes, når Creators’ App kører på din smartphone, selv hvis smartphonens skærm er slukket. Men hvis kameraet har været slukket i et stykke tid, lænkes stedinformationen muligvis ikke straks, når du tænder for kameraet igen. I dette tilfælde vil stedinformationen blive lænket straks, hvis du åbner Creators’ App-skærmen på smartphonen.
 • Når Creators’ App ikke kører, som f.eks. når smartphonen genstartes, skal du starte Creators’ App for at genoptage lænkning til stedinformation.
 • Hvis funktionen til lænkning af stedinformation ikke fungerer ordentligt, skal du se de følgende bemærkninger og udføre parring igen.
  • Bekræft, at Bluetooth-funktionen på din smartphone er aktiveret.
  • Sørg for, at kameraet enten ikke er tilsluttet til en anden enhed eller kun tilsluttet til én enhed vha. Bluetooth-kommunikation. (Der kan tilsluttes op til 2 enheder til kameraet på samme tid.)
  • Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
  • Slet parringsinformationen for det kamera, som er registreret i Creators’ App.
  • Slet parringsinformationen for det kamera, som er registreret i Bluetooth-indstillingerne på din smartphone.
  • Slet parringsinformationen for din smartphone, som er registreret i [Håndter parret enh.] på kameraet.

Bemærk!

 • Når du initialiserer kameraet slettes parringsinformationen også. Inden du udfører parring igen, skal du først slette parringsinformationen for det kamera, som er registreret i smartphonens Bluetooth-indstillinger og Creators’ App.
 • Stedinformationen vil ikke blive optaget, når den ikke kan indhentes, som f.eks. når Bluetooth-tilslutningen er afbrudt.
 • Kameraet kan parres med op til 15 Bluetooth-enheder, men kan kun lænke stedinformationen med den fra én smartphone. Hvis du ønsker at lænke stedinformationen med den fra en anden smartphone, skal du slukke [Stedinformationslænkning]-funktionen under [Opsætning] i Creators’ App på den smartphone, der allerede er lænket.
 • Hvis Bluetooth-tilslutningen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem kameraet og den parrede smartphone.
 • Kommunikationsafstanden for Bluetooth-tilslutningen eller Wi-Fi varierer muligvis afhængigt af brugsforholdene.