Anvendelige hukommelseskort

Dette kamera understøtter CFexpress Type A-hukommelseskort og SD-hukommelseskort (UHS-I-, UHS-II-kompatible).
Når du anvender microSD-hukommelseskort med dette kamera, skal du sørge for at bruge den passende adapter.

For optagelse af stillbilleder

Følgende hukommelseskort kan anvendes.

 • CFexpress Type A-hukommelseskort
 • SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort

Til filmoptagelse

Filmoptagelsesformater og kompatible hukommelseskort er som følger.

Filformat Maksimal bithastighed som kan optages Understøttet hukommelseskort
XAVC HS 4K 200 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort
 • SDHC/SDXC-kort (U3/V30 eller højere)*
XAVC S 4K 200 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort
 • SDHC/SDXC-kort (U3/V30 eller højere)*
XAVC S HD 100 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort
 • SDHC/SDXC-kort (U3/V30 eller højere)*
XAVC S-I 4K 600 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V90 eller højere
XAVC S-I HD 222 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V90 eller højere

*Når optagebithastigheden er 60 Mbps eller mindre, kan du også optage på et SDHC/SDXC-kort (Class 10).


Ved optagelse af slow- &hurtigmotion

Filformater og kompatible hukommelseskort er som følger.

I slowmotionoptagelse er optagebithastigheden højere end normalt. Du skal muligvis bruge et hukommelseskort, som kan skrives med en højere hastighed.

Filformat Maksimal bithastighed som kan optages Understøttet hukommelseskort
XAVC HS 4K 200 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V60 eller højere
XAVC S 4K 200 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V60 eller højere
XAVC S HD 100 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort
 • SDHC/SDXC-kort (U3/V30 eller højere)*1
XAVC S-I 4K 600 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V90 eller højere*2
XAVC S-I HD 222 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V90 eller højere

*1 Når [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [30p]/[25p]/[24p], [Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps], og den bithastighed, der kan optages med, er indstillet til 50 Mbps, kræves der et SDXC-kort (V60 eller højere) eller et CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere).

*2 Når [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [30p]/[25p]/[24p], og [Billedfrekvens] er indstillet til [60fps]/[50fps] for slowmotionoptagelse, kræves der et CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere).

Bemærk!

 • Når du optager en proxyfilm, er der muligvis behov for et hukommelseskort med højere hastighed.
 • CFexpress Type B-hukommelseskort kan ikke anvendes.
 • Når der anvendes et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tidsperioder, opdeles de optagede film i filer på størrelse af 4 GB.
 • Når der optages en film på hukommelseskort i både åbning 1 og åbning 2 med de følgende kameraindstillinger, skal du indsætte to hukommelseskort med det samme filsystem. Film kan ikke optages samtidigt, når der anvendes en kombination af exFAT-filsystemet og FAT32-filsystemet.
  Hukommelseskort Filsystem
  CFexpress Type A-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort exFAT
  SDHC-hukommelseskort FAT32
 • Oplad batteripakken tilstrækkeligt, inden du forsøger at genoprette databasefilerne på hukommelseskortet.