Brug af kontrolhjulet

På menuskærmen eller på skærmen, der vises ved at trykke på Fn-knappen, kan du flytte vælgerrammen ved at dreje på kontrolhjulet eller ved at trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Dit valg bekræftes, når du trykker på midten af kontrolhjulet.

Illustration som angiver positionen af kontrolhjulet

  • Funktionerne DISP (Visningsindstilling), / (Fremf.metode) og ISO(ISO) er tildelt til den øverste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan endvidere tildele udvalgte funktioner til den venstre/højre/nederste side og midten af kontrolhjulet, samt til rotationen af kontrolhjulet.
  • Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede vha. tryk på den højre/venstre side af kontrolhjulet eller ved at dreje på kontrolhjulet.