Trådløs blitz

stillbillede

Der er to metoder til trådløs blitzoptagelse: blitzoptagelse med lyssignal som anvender lyset fra den blitz, som er monteret på kameraet, som en signallampe, og blitzoptagelse med radiosignal som anvender trådløs kommunikation. For at udføre blitzoptagelse med radiosignal skal du anvende en kompatibel blitz eller den trådløse radiofjernbetjening (sælges separat). For detaljer om hvordan hver enkelt metode indstilles, skal du se betjeningsvejledningen til blitzen eller den trådløse radiofjernbetjening.

 1. MENU (Eksponering/Farve) → [Blitz][Trådløs blitz][Til].
 2. Fjern dækslet til skoen fra kameraet og monter derefter blitzen eller den trådløse radiofjernbetjening.
  • Når der udføres trådløs blitzoptagelse med lyssignal skal du indstille den monterede blitz som kontrolenhed.
   Når der udføres trådløs blitzoptagelse med radiosignal og med en blitz monteret på kameraet, skal den monterede blitz indstilles som fjernbetjening
 3. Opsæt en blitz på afstand af kameraet som er indstillet til trådløs tilstand, eller som er monteret til den trådløse radiobølgemodtager (sælges separat).
  • Du kan udføre prøveblitz ved at tildele [Trådløs testblitz]-funktionen til en brugertilpasset tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] og derefter trykke på denne tast.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke den trådløse blitzfunktion.
Til:
Bruger den trådløse blitzfunktion til at få en eller flere eksterne blitz til at afgive lys fra afstand af kameraet.

Bemærk!

 • Blitzen på afstand af kameraet kan muligvis afgive lys efter modtagelse af et lyssignal fra en blitz anvendt som kontrolenhed for et andet kamera. Hvis dette sker, skal du ændre kanalen for din blitz. For detaljer om hvordan du ændrer kanalen, skal du se betjeningsvejledningen til blitzen.
 • Angående blitzen, som er kompatibel med trådløs blitzoptagelse, skal du besøge Sony-websiden eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.