Flyt.mæn. AF-ram (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller den afstand, hvor fokusrammen flyttes, når [Fokusområde] er indstillet til [Punkt]osv. Du kan hurtigt flytte fokusrammen ved at forøge afstanden, som f.eks. i situationer, hvor motivet bevæger sig meget.

 1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Flyt.mæn. AF-ram] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:
Fokusrammen bevæger sig med standardafstanden.
Stor:
Fokusrammen flytter over en større afstand ad gangen end med [Standard].

Tip!

 • Når [Hold skift AF-ram.fly] er tildelt til den ønskede tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.], skifter [Flyt.mæn. AF-ram]-indstillingen midlertidigt, mens der trykkes på tasten.
 • Hvis en af de følgende funktioner er tildelt til vælgerne eller kontrolhjulet vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.], kan du flytte fokusrammen med den afstand, der er fastsat for hver enkelt funktion, uanset indstillingen for [Flyt.mæn. AF-ram].
  • [Flyt AF-ramme : S]
  • [Flyt AF-ramme : S]
  • [Flyt AF-ram. : Std.]
  • [Flyt AF-ram. : Std.]
 • Hvis en af de følgende funktioner er tildelt til vælgerne eller kontrolhjulet vha. [Min vælger-indstil.], kan du flytte fokusrammen med den afstand, der er fastsat for hver enkelt funktion, uanset indstillingen for [Flyt.mæn. AF-ram].
  • [Flyt AF-ramme : S]
  • [Flyt AF-ramme : S]
  • [Flyt AF-ram. : Std.]
  • [Flyt AF-ram. : Std.]