4ch lydovervågn. (film)

Indstiller den lyd, der skal overvåges af den enhed, der er tilsluttet kameraets (hovedtelefon)-terminal, når du optager film lyd i 4 kanaler, eller når du afspiller en film, der er optaget i 4 kanaler.

  1. MENU (Opsætning) → [Lydfunktion][4ch lydovervågn.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

CH1/CH2:
Udsender lyd fra kanal 1 til L (venstre)-siden og fra kanal 2 til R (højre)-siden.
CH3/CH4:
Udsender lyd fra kanal 3 til L (venstre)-siden og fra kanal 4 til R (højre)-siden.
CH1+3/CH2+4:
Udsender den blandede lyd fra kanal 1 og kanal 3 til L (venstre)-siden og den blandede lyd fra kanal 2 og kanal 4 til R (højre)-siden.
CH1/CH1:
Udsender lyd fra kanal 1 til L (venstre)-siden og R (højre)-siden.
CH2/CH2:
Udsender lyd fra kanal 2 til L (venstre)-siden og R (højre)-siden.

Bemærk!

  • [4ch lydovervågn.]--indstillingerne er aktiveret, når der er monteret tilbehør til 4-kanals lydoptagelse på kameraets multiinterface-tilbehørssko under filmoptagelse.
  • Kameraet kan ikke udsende lyd i 4 kanaler til den enhed, der er tilsluttet til (hovedtelefon)-terminalen på kameraet.
  • Når der udsendes lyd gennem kameraets højttalere, ændres kanalerne også afhængigt af [4ch lydovervågn.]-indstillingen.