WPS-tryk

Hvis dit adgangspunkt er udstyret med en Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knap, kan du nemt registrere adgangspunktet til dette produkt.

Se betjeningsvejledningen for dit adgangspunkt eller kontakt administratoren for adgangspunktet angående detaljer om de tilgængelige funktioner og indstillinger for dit adgangspunkt.

Indstil [Wi-Fi-tilslutning] til [Til] på forhånd.

  1. MENU (Netværk) → [Wi-Fi][WPS-tryk].
  2. Tryk på Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen på adgangspunktet for at tilslutte.

Bemærk!

  • [WPS-tryk] fungerer kun, hvis sikkerhedsindstillingen for dit adgangspunkt er indstillet til WPA eller WPA2, og dit adgangspunkt understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapmetoden. Hvis sikkerhedsindstillingen kun er WEP eller WPA3, eller dit adgangspunkt ikke understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapmetoden, skal du udføre [Adgangspunktindst.].
  • En forbindelse kan muligvis ikke oprettes, eller kommunikationsafstanden kan muligvis være kortere afhængigt af de omgivende forhold, som f.eks. typen af vægmateriale og tilstedeværelse af hindringer eller radiobølger mellem produktet og adgangspunktet. I dette tilfælde, skal du ændre produktets placering eller flytte produktet tættere på adgangspunktet.