USB-LUN-indstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved at begrænse USB-tilslutningens funktioner.

  1. MENU (Opsætning) → [USB][USB-LUN-indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere:
Brug normalt [Flere].
Enkelt:
Indstil kun [USB-LUN-indstilling] til [Enkelt], hvis du ikke kan oprette en tilslutning.