Slet punkt

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan slette menupunkter, som er tilføjet til (Min menu) i MENU.

  1. MENU (Min menu) → [Min menu-indst.][Slet punkt].
  2. Vælg et punkt, som du ønsker at slette, ved hjælp af den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten for at slette det valgte punkt.

Tip!

  • For at slette alle punkterne på en side skal du vælge MENU (Min menu) → [Min menu-indst.][Slet side].
  • Du kan slette alle de punkter, som er tilføjet til (Min menu), ved at vælge MENU (Min menu) → [Min menu-indst.][Slet alt].