Fejlfinding

Prøv følgende løsninger, hvis du oplever problemer med produktet.

  1. Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for strømmen.
  2. Initialiser indstillingerne.
  3. Kontakt din forhandler eller det lokale autoriserede serviceværksted. Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.
    https://www.sony.net/