Indst. f. ekstern blitz

stillbillede

Du kan konfigurere indstillingerne for en blitz (sælges separat), monteret til kameraet, vha. skærmen og kontrolhjulet på kameraet.

Opdater softwaren på din blitz til dens seneste version inden brug af denne funktion.

Se i betjeningsvejledningen til blitzen angående detaljer om blitzfunktioner.

 1. Monter blitzen (sælges separat) til multiinterface-tilbehørsskoen på kameraet og tænd derefter for kameraet og blitzen.
 2. MENU (Eksponering/Farve) → [Blitz][Indst. f. ekstern blitz] → ønsket indstillingspunkt.
 3. Konfigurer indstillingen vha. kontrolhjulet på kameraet.

Detaljer om menupunkt

Udløs.indst. eks. bli.:
Giver dig mulighed for at konfigurere indstillinger relateret til affyring af blitzen, som fx blitztilstanden, blitzniveauet osv.
Spec.indst. eks. blitz:
Giver dig mulighed for at konfigurere andre blitzindstillinger, trådløse indstillinger og blitzenhedsindstillinger.

Tip!

 • Hvis du tildeler [Udløs.indst. eks. bli.] til en ønsket tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.], kan du åbne skærmen [Udløs.indst. eks. bli.] ved blot at trykke på den tast.
 • Du kan justere indstillinger ved at betjene blitzen, selv når du anvender [Indst. f. ekstern blitz].
 • Du kan også konfigurere indstillingerne for en trådløs radiofjernbetjening (sælges separat) monteret til kameraet.

Bemærk!

 • Du kan kun anvende [Indst. f. ekstern blitz] til at konfigurere indstillingerne for en blitz (sælges separat) eller trådløs radiofjernbetjening (sælges separat) produceret af Sony og monteret på multiinterface-tilbehørsskoen på kameraet.
 • Du kan kun anvende [Indst. f. ekstern blitz], når blitzen er monteret direkte på kameraet. Du kan ikke anvende denne funktion, når du optager med en blitz på afstand af kameraet, som er tilsluttet vha. et kabel.
 • Kun nogle af funktionerne på den monterede blitz kan konfigureres vha. [Indst. f. ekstern blitz]. Du kan ikke udføre parring med andre blitz, nulstille blitzen, initialisere blitzen osv. via [Indst. f. ekstern blitz].
 • [Indst. f. ekstern blitz] er ikke til rådighed under de følgende forhold:
  • Når blitzen ikke er monteret til kameraet
  • Når en blitz, som ikke understøtter [Indst. f. ekstern blitz], er monteret
  • Når Still/Film/S&Q-vælgeren er indstillet til (Film) eller S&Q (Slow-&Hurtigmotion), eller under filmoptagelse

  Desuden er [Indst. f. ekstern blitz] muligvis ikke til rådighed afhængigt af blitzens tilstand.

 • For detaljer om blitz og trådløse radiofjernbetjeninger, som er kompatible med denne funktion, skal du se den følgende supportside.
  https://www.sony.net/dics/7m4/