Brug af AF-ON-knappen

Du kan bruge AF-ON-knappen til at justere fokus uden at trykke udløserknappen halvvejs ned ([AF til]-funktionen) i følgende tilfælde:

  • Når du ønsker at fokusere på en specifik optageafstand, hvor du forudser, at motivets position vil være.
  • Når du ønsker at fokusere og udløse lukkeren separat.