Ans/øje-mot.reg. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Vælger det mål, der skal registreres med ansigts-/øje-AF-funktionen.

  1. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Ans/øje-mot.reg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Menneske:
Registrerer menneskeansigter/-øjne.
Dyr:
Registrerer dyreøjne.
Fugl:
Registrerer fugles øjne.

Tip!

  • For at registrere dyre- eller fugleøjne skal du komponere billedet, så hele hovedet er inden for billedvinklen. Når først du fokuserer på dyrets eller fuglens hoved, vil øjnene nemmere blive detekteret.

Bemærk!

  • Når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr] eller [Fugl], kan de følgende funktioner ikke bruges.
    • Ansigt i multimål.
    • Regist. ansigtspri.
  • Selv når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr], kan øjnene på visse typer dyr ikke registreres.
  • Selv når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Fugl], kan øjnene på visse typer fugle ikke registreres.