Høj ISO SR

stillbillede

Ved optagelse med høj ISO-følsomhed reducerer produktet støj, som bliver mere mærkbar, når produktets følsomhed er høj.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Høj ISO SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal:
Aktiverer normal støjreduktion ved høj ISO.
Lav:
Aktiverer moderat støjreduktion ved høj ISO.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion ved høj ISO.

Bemærk!

  • [Høj ISO SR] er fastsat til [Normal] i de følgende optagetilstande:
    • [Intelligent auto]
  • Når [Filformat] er indstillet til [RAW], er denne funktion ikke til rådighed.
  • [Høj ISO SR] fungerer ikke for RAW-billeder, når [Filformat] er [RAW og JPEG]/[RAW og HEIF].