Fokuskort

film, slow- og hurtigmotion

Når du optager en film, vises områder, der er fokuseret, og områder, som er ude af fokus, så du kan skelne mellem dem visuelt. Områder bag det fokuserede område angives med punkter i en kølig farve (A), og dem foran det fokuserede område angives med punkter i en varm farve (B). Der vises ingen prikker i fokusområdet. Der optages ingen prikker i den faktiske film.

Illustration, der viser farveområdet for de viste kolde og varme farver

 1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Fokuskort] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser fokuskortet.
Fra:
Viser ikke fokuskortet.

Tip!

 • Fokuskortet kan også udsendes til en ekstern skærm. For at udsende fokuskortet til en ekstern skærm skal du indstille [HDMI-info.visn.] til [Til].

Bemærk!

 • [Fokuskort] er ikke til rådighed i følgende situationer:
  • Når [Fokusforstørrelse] er aktiveret
  • Når du bruger den digitale zoomfunktion
  • Under streaming
  • Når der anvendes et objektiv, som ikke understøtter fasedetektion-AF
  • Når der er monteret en fatningsadapter
  • Når objektivet ikke er monteret på kameraet