Gamma-vis.hjæ.type

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Vælger konverteringstypen for [Gamma-vis.hjælp].

 1. MENU (Opsætning) → [Visningsfunktion][Gamma-vis.hjæ.type] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
 • Viser billeder med effekter som følger i henhold til den gamma- eller farvetilstand, der er indstillet i [Billedprofil].
  • Når gammaen er indstillet til [S-Log2]: [S-Log2→709(800%)]
  • Når gammaen er indstillet til [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
  • Når gammaen er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og farvetilstanden er indstillet til [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  • Når gammaen er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og farvetilstanden er indstillet til [709]: [HLG(709)]
 • Viser billeder med en [HLG(BT.2020)]-effekt ved optagelse af HLG-stillbilleder med [HLG-stillbilleder] indstillet til [Til].
S-Log2→709(800%):
Viser billeder med en S-Log2-gamma, gengivet med en kontrast svarende til ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Viser billeder med en S-Log3-gamma, gengivet med en kontrast svarende til ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Viser billeder efter justering af billedkvaliteten på skærmen eller søgeren i en kvalitet, som er næsten den samme, som når billeder vises på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel skærm.
HLG(709):
Viser billeder efter justering af billedkvaliteten på skærmen eller søgeren i en kvalitet, som er næsten den samme, som når billeder vises på en [HLG(709)]-kompatibel skærm.

Tip!

 • Hvis du tildeler [Gamma-vis.hjæ.type] til en ønsket tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.], kan du ændre [Gamma-vis.hjæ.type]-indstillingen, hver gang du trykker på den tildelte tast.

Bemærk!

 • Når [Gamma-vis.hjælp] er indstillet til [Auto] under afspilning, anvendes der en effekt på billedet som følger:
  • Ved afspilning af en film, der er optaget med [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]: Viser billedet med en [HLG(BT.2020)]- eller [HLG(709)]-effekt afhængigt af farvetilstanden.
  • Ved afspilning af et HLG-stillbillede, som er optaget med [HLG-stillbilleder] indstillet til [Til]: Viser billedet med en [HLG(BT.2020)]-effekt.
  I andre situationer vises film i henhold til gammaindstilling og farvetilstandsindstilling i [Billedprofil].