Fokusrammevis. (afspilning)

Indstiller, om der skal vises en fokusramme rundt om det område, hvor kameraet fokuserede, når du afspiller et stillbillede.

 1. MENU (Afspil) → [Afspilningsfunk.][Fokusrammevis.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Viser ikke en fokusramme under afspilning.
Til:
Viser en grøn fokusramme under afspilning.

Tip!

 • Selv hvis der vises flere fokusrammer på optagetidspunktet, er det kun den, der angiver, hvor kameraet faktisk fokuserede, der vises under afspilning.
 • Selv hvis der vises en fokusramme rundt om ansigtet på motivet på optagetidspunktet, vises fokusrammen rundt om øjet under afspilning, når der registreres et øje.

Bemærk!

 • Der vises ikke nogen fokusramme over følgende billeder.
  • Stillbilleder, som er optaget med manuel fokus
  • Film
  • Stillbilleder, som er oprettet med [Gem som foto]
 • Fokusrammen vises kun på skærmen til afspilning af enkeltbillede. Fokusrammen vises ikke på billedindeksskærmen eller over forstørrede billeder.
 • Fokusrammen vises ikke under automatisk gennemgang.
 • Hvis du optager et billede med en anden komposition efter at have udført automatisk fokusering, vil fokusrammen være forskudt fra motivet.
 • Selvom fokusrammen vises, er den muligvis ikke fokuseret på motivet.
 • Selvom du slukker for visningen af fokusrammen under optagelse vha. [Slet autom. AF-omr.]- eller [AF-C-områdevis.]-funktionen, når [Fokusrammevis.] er indstillet til [Til], vises fokusrammen under afspilning.